Mitsubishi 2.0 manual drift

Sale Category : Mitsubishi car
Condition : used/good/running
Model : Galant Super Saloon
Made : Mitsubishi
Price : Rm2,500
Location : north region
Method : cod/negotiable
Contact : 019 564 5061
Part&Acc : Power window,power steering,front and rear disk brake,cooling aircond,2.0cc engine,4-2-1 pipe,Honda bucket seat.

More item for sale at Pro-niaga.

Peluang jawatan Kosong lihat Jobkini

0 comments:

Post a Comment

SEBaRANG PERTANYaaN SILA TiNGGALKAN DIRuANG kOMEN.
KEnYATAaN ATAU KeTERAnGAN aNDA AdALAh TaNGGuNG jAwAB AnDA