Blouse, Wudhuk Friendly

SALE CATEGORY : Clothes/Blouse
MATERIAL : Breathable koshibo crepe
CONDITION : new/good 
CODE : #mikaylablouse
PRICE : Rm65.00
LOCATION : Kedah/Others
METHOD : Postage is free
CONTACT : Ain 0174358214
-----------------------------------------------
INFO EXT
- Nursing Friendly
- Wudhuk Friendly
- Less iron
 
   Read more at pro-niaga.blogspot.com

0 comments:

Post a Comment

SEBaRANG PERTANYaaN SILA TiNGGALKAN DIRuANG kOMEN.
KEnYATAaN ATAU KeTERAnGAN aNDA AdALAh TaNGGuNG jAwAB AnDA